"Ganh tị" với em bé được đi khắp thế gian khi chỉ 10 tuần tuổi

|

Được ba mẹ đưa đi du lịch khi chỉ mới 10 tuần tuổi. Đến nay, bé Esmé đã đi qua 17 nước khi chỉ vừa tròn 2 tuổi. Quả thật đáng ganh tị!

Nguồn: Travel Mad Mum