;

Sinh mạng 3 con cá sấu làm nên một chiếc túi Hermes Birkin thời thượng

 | 
X Đóng