Giải trí 19/05/2013

Xuống phố điển trai như Lee Hong Ki (F.T.Island)

Cùng cuống phố với phong cách điển trai như Lee Hong Ki (F.T.Island)

X Đóng