Video xem thêm: Tóc Tiên bị fan vây kín sau hậu trường