Video xem thêm: Tiền vệ Philippines tranh thủ uống thuốc khá bí ẩn khi Anh Đức đang được sơ cứu