Video xem thêm: MINH KHANG vs ĐĂNG KHOA - HIPHOP-POPPING - VÒNG ĐỐI ĐẦU - BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ NHÍ 2014 (SEASON 1).mp4