Video xem thêm: iPhone 6 tự nhiên bốc cháy ngùn ngụt trong xe, chủ shop nhận sửa rồi mời khách... dùng tiếp