Video xem thêm: Gameshow Việt cũng từng có tai nạn rơi từ trên cao khi đang biểu diễn nhào lộn