Video xem thêm: Bác Đại, Bác Liễu, Chị Chi Hoa Hậu Chuyển Giới Hoài Sa (Giọng Hát Việt 2018)