Video xem thêm: Xuất hiện gầy hốc hác và đen nhẻm Có ai nhận ra đây chính là "nam thần" Rocker Nguyễn!!!