Video xem thêm: Nam Em nói về mối quan hệ với Chu Đăng Khoa và Hồ Ngọc Hà