Video xem thêm: Nam Em thừa nhận tiết mục “Ơn giời cậu đây rồi” với Trường Giang là thật chứ không phải diễn