Video xem thêm: Hồ Ngọc Hà than thở bị mang tiếng "gặp ai cũng yêu"