Video xem thêm: Mẹ đơn thân nuôi con bị Down: đôi lúc tuyệt vọng muốn ôm con cùng chết