Video xem thêm: Tuy phũ với Lê Hiếu nhưng Văn Mai Hương vẫn chọn Hứa Vĩ Văn và Soobin Hoàng Sơn là mẫu bạn trai lý tưởng