Video xem thêm: ung trailer gây sốt, phim mới của Dương Tử được kỳ vọng bỏ xa Phượng Tù Hoàng