Video xem thêm: "Nỗi khổ" người làm bố: U23 chiến thắng nhưng không dám la hét vì con đang ngủ