Video xem thêm: MV Bảo Anh - Sống xa anh chẳng dễ dàng