Video xem thêm: Không phải Lý Liên Kiệt hay Thành Long, những diễn viên sau mới là “trùm” của làng sao Hoa Ngữ