Video xem thêm: Em trai và Sơn Tùng M-TP hát với nhau