Video xem thêm: Xe dâu bị cả nhóm ăn xin chặn đầu, đòi tiền giữa quốc lộ