Video xem thêm: VAI DIỄN "TÌNH CHA" CỦA DANH HÀI KHÁNH NAM CÙNG CON GÁI KHÁNH NHI