Video xem thêm: Trào lưu tạo sự kiện hài hước tại phố đi bộ