Video xem thêm: Phóng viên bị gió thổi bay trong siêu bão Irma