Video xem thêm: Chú chó hậu đậu nhất quả đất, chưa bao giờ bắt nổi đồ ăn