Video xem thêm: Phản ứng của sao Việt khi xem phần trình diễn của Sơn Tùng