Video xem thêm: Leo núi, hai người đàn ông hết hồn khi thấy báo sư tử đang ngồi quan sát mình