Video xem thêm: Những chiến sĩ CSCĐ căng mình vượt lũ giúp dân cứu nốt chút tài sản