Video xem thêm: Cảnh quay với Chân Tử Đan khiến Ngô Kinh gãy xương