Video xem thêm: Lan Phương thành fan cuồng, Hoài Linh bán nhà vì cờ bạc