Video xem thêm: Ra MV mới,BTS bắt tay tiền bối huyền thoại Kpop hồi sinh hit kinh điển