Video xem thêm: Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại.