Video xem thêm: Hồ Quang Hiếu không nhớ sinh nhật Bảo Anh