Video xem thêm: Tài xế taxi chạy ngược chiều, rút tuýp sắt dọa đánh người khác