Video xem thêm: Viral Fest Asia 2017: Sơn Tùng M-TP tự tin trả lời báo giới tại Thái Lan