Video xem thêm: Phản ứng của Hà Hồ khi được yêu cầu hát bài "Một vòng trái đất"