Video xem thêm: Đừng chỉ biết đến Big Bang hay 2NE1, YG còn hàng tá sao đình đám