Video xem thêm: Big Bang ngậm ngùi biểu diễn sân khấu cuối cùng, chính thức chia tay fan