Video xem thêm: Clip: Chú hải cẩu lên bờ đùa giỡn với người dân trước khi bị đánh chết