Video xem thêm: Vì sao Nguyên Mạnh bị phạt thẻ đỏ phút 76