Video xem thêm: Angela Baby và Chung Hán Lương đẹp như tiên đồng ngọc nữ trong trailer phim mới