Video xem thêm: Nóng rực clip hát nhép của dàn thiên thần Victoria's Secret