Video xem thêm: Những màn nói tiếng Anh trôi chảy của Noo Phước Thịnh