Video xem thêm: Những màn vũ đạo chất như sao hàn của Noo trong Live concert