Video xem thêm: Những ca khúc trong phim Tru Tiên – Thanh Vân Chí