Video xem thêm: Fan tranh cãi kịch liệt vì cái kết cuối cùng của Tru Tiên - Thanh Vân Chí