Video xem thêm: Sau 5 năm, Sơn Tùng M-TP bất ngờ khi gặp lại cô bé fan đã đặt nickname Sky cho mình!