Video xem thêm: MV thế vận hội của Hyorin nhận được cơn mưa dislike vì quá nhảm