Video xem thêm: MC Phan Anh: "Mong lần sau đến đây, bà con có thể tặng quà ngược lại cho mình''