Video xem thêm: Nguyễn Thị Bảo Như - thí sinh Hoa hậu Liên lục địa 2016 nói tiếng Anh